Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност: