gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 301

Дата на публикуване: 28.08.2020

Последна промяна: 25.09.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Помощен контактен център, ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2020 14:00

Номер в профила на купувача: 300

Дата на публикуване: 26.08.2020

Последна промяна: 13.10.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Затворена

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)“ 

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2020 14:00

Номер в профила на купувача: 299

Дата на публикуване: 25.06.2020

Последна промяна: 09.10.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 298

Дата на публикуване: 27.12.2019

Последна промяна: 13.03.2020

Номер в профила на купувача: 297

Дата на публикуване: 20.12.2019

Последна промяна: 09.04.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2018-0005 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 296

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 28.05.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 0210-2019-0012 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 295

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 03.04.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0045 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 294

Дата на публикуване: 09.12.2019

Последна промяна: 28.09.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0044 статус: Възложена

,,Надграждане на Система за е-Връчване“

Краен срок за подаване на оферти: 10.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.01.2020 14:00

Номер в профила на купувача: 293

Дата на публикуване: 04.11.2019

Последна промяна: 28.04.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0043 статус: Прекратена

Изпълнение на проект за изграждане на второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 292

Дата на публикуване: 31.10.2019

Последна промяна: 16.04.2020