gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 147

Дата на публикуване: 20.06.2016

Последна промяна: 15.03.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9053751 статус: Възложена

„Предоставяне на услуги, свързани с кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 27.06.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.06.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067352011

2017-02-21 14:03:39

договор

Договор.pdf (424.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050522411

2016-08-17 11:11:27

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №2 - Ценово предложение.pdf (69.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050522333

2016-08-17 11:09:19

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №3 - Техническа спецификация.pdf (235.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050522219

2016-08-17 11:06:44

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (207.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049880799

2016-07-26 16:48:32

приложения към документация за участие

Методика за комплексна оценка.docx (26.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048497075

2016-06-20 17:37:14

приложения към документация за участие

Проект на договор.docx (33.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048497046

2016-06-20 17:36:42

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (169.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048497014

2016-06-20 17:36:13

приложения към документация за участие

Техническа спецификация.docx (41.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048496978

2016-06-20 17:35:23

обявление

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (143.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048496855

2016-06-20 17:32:56