gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 157

Дата на публикуване: 28.10.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9057963 статус: Възложена

„Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на ИА ЕСМИС”, обособена в три позиции: Обособена позиция №1: „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС”; Обособена позиция №2: „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства,  собственост на ИА ЕСМИС”; Обособена позиция №3: „Сключване на застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА ЕСМИС”.

 

Краен срок за подаване на оферти: 04.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 07.11.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 3).pdf (160.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350791

2017-02-21 13:37:16

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа оферта на изпълнителя (Обособена позиция № 3).pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350752

2017-02-21 13:36:24

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 4 - Общи условия на застрахователя (Обособена позиция № 3).pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350723

2017-02-21 13:35:42

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 2).pdf (362.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350641

2017-02-21 13:33:39

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа оферта на изпълнителя (обособена позиция № 2).pdf (5.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350640

2017-02-21 13:33:39

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 4 - Общи условия на застрахователя (Обособена позиция № 2).pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350602

2017-02-21 13:32:44

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 1).pdf (452.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350541

2017-02-21 13:31:25

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа оферта на изпълнителя (Обособена позиция № 1).pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350492

2017-02-21 13:30:23

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1-техническа спецификация на възложителя (за обособени позиции № 1, 2 и 3).pdf (517.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350411

2017-02-21 13:28:05

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 4 - Общи условия на застрахователя (Обособена позиция № 1).pdf (776.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350295

2017-02-21 13:25:10

договор

Договор - Обособена позиция 3.pdf (610.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056758062

2016-11-17 17:46:32

договор

Договор - Обособена позиция 2.pdf (618.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056757098

2016-11-17 17:36:05

договор

Договор - Обособена позиция 1.pdf (620.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056756279

2016-11-17 17:27:24

протокол от работата на комисията

Протокол №1 от работата на комисията/ 10.11.2016г.pdf (389.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055971610

2016-11-11 10:57:27

договор

Проект на договор Обособена позиция III.doc (83.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328648

2016-10-28 16:43:02

договор

Проект на договор Обособена позиция II.doc (84.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328607

2016-10-28 16:42:03

договор

Проект на договор Обособена позиция I.doc (84.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328591

2016-10-28 16:41:32

приложение

Приложения.doc (234.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328531

2016-10-28 16:39:18

приложение

Методика.docx (44.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328502

2016-10-28 16:38:10

приложение

Приложение Б към Техническа спецификация.xls (55.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328459

2016-10-28 16:36:46

приложение

Приложение А към Техническа спецификация.xls (60.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328437

2016-10-28 16:36:00

техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (43.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328401

2016-10-28 16:34:59

решение за откриване

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (582.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055328372

2016-10-28 16:33:50