gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 163

Дата на публикуване: 20.12.2016

Последна промяна: 21.02.2017

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена
„Доставка на природен газ“
Краен срок за подаване на оферти: 27.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 28.12.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 4 - ценова оферта на изпълнителя.pdf (81.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067354692

2017-02-21 14:58:11

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (492.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067354657

2017-02-21 14:57:29

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - характеристика на монтираните агрегати и инсталации.pdf (40.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067354599

2017-02-21 14:56:26

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 - техническа спецификация на възложителя.pdf (52.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067354556

2017-02-21 14:55:44

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 5 - Общи условия на договора за доставка на природен газ за битови нужди.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067354483

2017-02-21 14:54:20

договор за възлагане и изпълнение

Договор за възлагане и изпълнение .pdf (567.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067354409

2017-02-21 14:53:18

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (181.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000063009764

2016-12-28 16:16:04

приложения към документация за участие

Приложения към покана.doc (59.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061727809

2016-12-20 17:38:10

приложения към документация за участие

Проект на договор.doc (91.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061727808

2016-12-20 17:38:10

документация за участие

Документация за участие.doc (156.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061727683

2016-12-20 17:36:57

техническа спецификация

Техническа спецификация.xlsx (12.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061727635

2016-12-20 17:36:32

покана за представяне на оферти

Покана до определени лица по чл. 191 от ЗОП.pdf (205.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061727453

2016-12-20 17:34:52