gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 165

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 27.07.2021

пряко договаряне номер в роп: 05397-2017-0002 статус: Възложена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2017 10:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти за участие в процедура пряко договаряне.pdf (620.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8485570281156149471

2017-05-10 15:44:47

Приложения към покана за представяне на оферта

Приложения към покана за представяне на оферта.docx (97.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3467242872735053372

2017-05-10 16:00:06

Разяснение по условията на процедурата

Разяснение по чл. 33 от ЗОП.pdf (317.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8861390933622393256

2017-05-22 10:53:40

Протокол от работата на комисията

Протокол № 1.pdf (329.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4092519661110152681

2017-05-23 15:27:13

Съобщение за промяна

Съобщение за промяна на дата и час на договаряне.pdf (238.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3285288311503737515

2017-05-23 15:27:13

Протокол от работата на комисията

Протокол № 1 от 25.05.2017г..pdf (250.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2216100413772251221

2017-05-25 18:51:45

Приложение към протокол от работата на комисията

Приложение към протокол № 1 от 25.05.2017г..pdf (349.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7070772867550038217

2017-05-25 18:51:45

Протокол от работата на комисията

Протокол № 2 от 25.05.2017г..pdf (242.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7186230496001133676

2017-05-25 19:03:54

Приложение към протокол от работата на комисията

Приложение № 1 към Протокол № 2 от 25.05.2017г..pdf (341.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1479260329242502189

2017-05-25 19:03:55

Приложение към протокол от работата на комисията

Приложение № 2 към протокол № 2 от 25.05.2017г..pdf (202.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7616892120624603480

2017-05-25 19:03:55

Протокол от работата на комисията

Протокол № 3 от 25.05.2017г..pdf (244.4KB)

Номер на удостоверението за време: 3773387474769804058

2017-05-25 19:03:56

Приложение към протокол от работата на комисията

Приложение към протокол № 3 от 25.05.2017г..pdf (344.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7981151952724691831

2017-05-25 19:03:56

Протокол от работата на комисията

Протокол № 4 от 25.05.2017г..pdf (241.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6330689582397796869

2017-05-25 19:03:56

Приложение към протокол от работата на комисията

Приложение към протокол № 4 от 25.05.2017г..pdf (168.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7781685520829449942

2017-05-25 19:03:57

Протокол № 5

Протокол № 5.pdf (239.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2536903462228443409

2017-06-22 09:58:00

Приложение към Протокол № 5

Приложение към Протокол № 5.pdf (242.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7135623028930866919

2017-06-22 09:58:00

Протокол № 6

Протокол № 6.pdf (235.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5515263635994476581

2017-06-22 09:58:00

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (5.4MB)

Номер на удостоверението за време: 2274553240250764157

2017-06-22 15:35:57

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 639630568502913183

2017-06-23 11:18:35

Договор

Договор с изпълнител.pdf (944.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7512249543210537281

2017-07-31 13:06:53

Приложение № 1 към договор

Приложение № 1 - Техническа спецификация на възложителя.pdf (286.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1613333324362551213

2017-07-31 13:10:06

Приложение № 2 към договор

Приложение № 2 - Техническо предложение на изпълнителя.pdf (246.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3152769760193474704

2017-07-31 13:11:54

Приложение № 3 към договор

Приложение № 3 - Ценово предложение на изпълнителя.pdf (230.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6826947549399625475

2017-07-31 13:13:10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (837.7KB)

Номер на удостоверението за време: 14460977089020964246

2021-07-27 12:53:13