gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 172

Дата на публикуване: 28.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9966750 статус: Прекратена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2017 12:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Обява

Обява.doc (146.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1297030973908832910

2017-07-28 15:58:28

Приложения към обявата

Приложения към обявата.doc (214.0KB)

Номер на удостоверението за време: 621885431431577089

2017-07-28 15:58:29

Методика

Методика.docx (35.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8335054635841060989

2017-07-28 15:58:31

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (37.6KB)

Номер на удостоверението за време: 63805865232874235

2017-07-28 15:58:31

Проект на договор

Проект на договор.doc (153.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8990973418876882575

2017-07-28 15:58:32

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (737.2KB)

Номер на удостоверението за време: 150665008531253892

2017-08-16 14:58:08

Съобщение за прекратяване

Съобщение за прекратяване.pdf (495.3KB)

Номер на удостоверението за време: 7160196879910753229

2017-08-16 14:58:08