gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 201

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 08.05.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0004 статус: Прекратена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 11:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (462.3KB)

Номер на удостоверението за време: 387969697412774731

2018-03-12 09:51:42

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (102.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5063548083291178900

2018-03-12 09:51:43

Проект на договор

Проект на договор.doc (138.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8586028176656008637

2018-03-12 09:51:44

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (513.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2448351518314212314

2018-04-19 11:38:51

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване.pdf (240.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5987081423706168846

2018-04-19 11:38:52

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (346.3KB)

Номер на удостоверението за време: 7055794791933593498

2018-05-08 15:13:46