gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 203

Дата на публикуване: 16.03.2018

Последна промяна: 28.03.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0006 статус: Възложена

Наемане на до 30 броя леки автомобили за обезпечаване на Държавна агенция "Електронно управление" с транспортни средства по проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление"

Краен срок за подаване на оферти: 05.04.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.04.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (211.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2813812330170991036

2018-03-16 12:19:57

Приложение № 1

Техническа спецификация.pdf (564.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6471527638491210001

2018-03-16 12:19:58

Приложение № 2

Проект на договор.doc (281.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4162756287008199746

2018-03-16 12:19:59

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).zip (83.5KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8058065331790330040

2018-03-16 12:20:00

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (829.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6640172186006399273

2018-03-16 12:20:01

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (520.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5616910780155279489

2018-03-16 12:20:02

Протокол от работата на комисията

Протокол .pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 394115098487922574

2018-04-30 15:16:40

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (550.9KB)

Номер на удостоверението за време: 127728962985569959

2018-04-30 15:16:41

Договор

Договор.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7777461761930701381

2018-07-05 16:09:55

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (510.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5778990409131049196

2018-07-05 16:09:56

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (230.3KB)

Номер на удостоверението за време: 461008651744575942

2019-03-28 11:08:30