gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 208

Дата на публикуване: 11.05.2018

Последна промяна: 08.12.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Покана

Покана.pdf (141.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8361455973599897126

2018-05-11 16:18:24

Приложение №1

Приложение №1.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8188409898234673790

2018-05-11 16:18:24

Приложение №2

Приложение №2.docx (57.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4002488054611565375

2018-05-11 16:18:24

Приложение №3

Приложение №3.docx (20.7KB)

Номер на удостоверението за време: 377463675128691435

2018-05-11 16:18:25

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (599.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5301813695256657119

2018-06-18 15:38:48

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения с рег. № ДАЕУ-4702 /29.06.2018 г.pdf (370.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8491403071838706986

2018-06-29 16:40:22

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (780.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4503385619663583634

2018-07-12 16:13:01

Доклад

Доклад.pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 1575958504713818061

2018-07-12 16:13:02

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (766.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2537870390481609304

2018-07-12 16:13:02

Договор

Договор.pdf (3.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4509628895123590160

2018-08-08 14:21:21

Приложения към договора

Приложения към договора.pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 9130949658673382987

2018-08-08 14:21:21

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 2230494197398411058

2018-08-08 14:21:21

Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор.pdf (779.6KB)

Номер на удостоверението за време: 654220822010168320066824200688866608686828208842

2021-12-08 14:45:39