gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 216

Дата на публикуване: 18.07.2018

Последна промяна: 14.08.2018

събиране на оферти с обява номер в роп: 9078960 статус: Възложена

Стандартизация и класификация на модел за разработване на електронни форми, свързани със заявяването и предоставянето на електронни административни услуги на гражданите

Краен срок за подаване на оферти: 30.07.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 31.07.2018 11:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП .pdf (105.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1349823301461087471

2018-07-18 17:02:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (883.6KB)

Номер на удостоверението за време: 8579288845428434984

2018-07-18 17:02:41

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx (33.7KB)

Номер на удостоверението за време: 798224505440094454

2018-07-18 17:02:41

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Методика за оценка.docx (19.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2427360886048153900

2018-07-18 17:02:41

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Проект на договор.docx (42.2KB)

Номер на удостоверението за време: 9153350420269707320

2018-07-18 17:04:20

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА

Приложения към обявата.doc (241.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2397025810129278551

2018-07-18 17:04:20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА.pdf (101.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1343086239604886152

2018-07-27 09:24:41

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Протокол рег. № ДАЕУ-6044/02.08.2018 г. от работата на комисията.doc (100.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6359803485129889716

2018-08-02 17:10:25

Договор

Договор рег. № 64/08.08.2018 г..pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2406907476174536273

2018-08-14 17:01:10