gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 220

Дата на публикуване: 01.08.2018

Последна промяна: 05.07.2023

ограничена процедура номер в роп: 05397-2018-0012 статус: Възложена

„Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системи на електронното управление“

 в две обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Осигуряване на експлоатационна поддръжка на работоспособността на хардуерни и софтуерни компоненти от инфраструктурната среда на системи на електронното управление” 

Обособена позиция №2 „Осигуряване на техническа поддръжка на софтуер от производителя“

 

Краен срок за подаване на оферти: 29.08.2018 17:30

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (705.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1768151197083745419

2018-08-01 15:57:59

Техническа спецификация по обособена позиция 1 - Приложение 1

Техническа спецификация по обособена позиция 1 - Приложение 1.docx (59.8KB)

Номер на удостоверението за време: 914144901637198827

2018-08-01 15:57:59

Техническа спецификация по обособена позиция 2 - Приложение 2

Техническа спецификация по обособена позиция 2 - Приложение 2.docx (21.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4302019882709664233

2018-08-01 15:57:59

Таблица 1 и 2 към Ценово предложение по обособена позиция 1

Таблица 1 и 2 към Ценово предложение по обособена позиция 1.xlsx (32.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8351369453450200989

2018-08-01 15:57:59

Таблица 1 към Ценово предложение по обособена позиция 2

Таблица 1 към Ценово предложение по обособена позиция 2.xlsx (13.4KB)

Номер на удостоверението за време: 473830294876895252

2018-08-01 15:58:00

Решение за изменение

Решение за изменение.pdf (966.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6531221281377041907

2018-08-16 16:09:31

Решение за изменение

Решение за изменение.pdf (701.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8764163379963855607

2018-09-07 11:56:25

Съобщение за отваряне на заявление за участие

Съобщение за отваряне на заявление за участие.pdf (404.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6425817602038787502

2018-09-17 16:32:09

Протокол

Протокол от работата на комисията рег. № ДАЕУ-8513/02.10.2018 г..pdf (174.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1629979713815070118

2018-10-02 13:43:58

Допълнение

Допълнение към протокол рег. № ДАЕУ-8513/02.10.2018 г..pdf (48.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4719407270588202912

2018-10-02 17:10:17

Протокол

Протокол от работата на комисията рег. № ДАЕУ-8977/10.10.2018 г..pdf (224.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8594563241466385767

2018-10-11 15:25:13

Решение за предварителен подбор

Решение за предварителен подбор рег. № ДАЕУ-9011/11.10.2018 г..pdf (97.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6859410118287884502

2018-10-11 15:25:13

Покана

Покана рег. № ДАЕУ-9480/23.10.2018 г..pdf (101.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2111252909034081710

2018-10-23 16:27:17

Покана

Покана рег. № ДАЕУ-9485/23.10.2018 г..pdf (93.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1315737362592277575

2018-10-23 16:27:17

Съобщение

Съобщение рег. № ДАЕУ-11454/28.11.2018 г..pdf (33.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3875558076495364948

2018-11-28 16:33:08

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценови предложения рег. № ДАЕУ-12196/07.12.2018 г..pdf (41.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1257337185764916436

2018-12-07 11:21:19

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-12588/17.12.2018 г..pdf (432.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6328810557050731267

2018-12-21 13:36:04

Решение

Решение № ДАЕУ-12804/21.12.2018 г..pdf (158.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1843805125685760776

2018-12-21 13:32:39

Решение

Решение.pdf (88.2KB)

Номер на удостоверението за време: 999906769188816188

2018-12-27 16:39:59

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-1902/06.02.2019 г..pdf (440.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4409128276501147138

2019-02-08 16:30:37

Договор

Договор рег. № 5/18.01.2019 г..pdf (5.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6821887961018991860

2019-02-08 16:49:12

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-3571/12.03.2019 г..pdf (511.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4290217833034235394

2019-03-13 13:06:28

Договор

Договор рег. № 16/15.02.2019 г..pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 4760456419752794609

2019-03-13 13:06:29

Обявление за приключване на договор 16 по ОП 2

Обявление за приключване на договор 16 по ОП 2.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 86606788083269360266080826648660248462424020682

2023-07-05 10:59:48

Обявление за приключване на договор 5 по ОП 1

Обявление за приключване на договор 5 по ОП 1.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1186353872423586660224628404420046886280820262206

2023-07-05 12:29:45