gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 223

Дата на публикуване: 06.08.2018

Последна промяна: 08.09.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2018-0013 статус: Възложена

„Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Документация за участие

Документация за участие.docx (262.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5541051410801507726

2018-08-06 14:57:09

Техническа спецификация

Техническа спецификация - Обособена позиция 1.docx (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 7040401426687011691

2018-08-06 14:54:45

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 1.docx (176.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1144227580179618477

2018-08-06 14:54:45

Техническа спецификация

Техническа спецификация - Обособена позиция 2.doc (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2137057336925523219

2018-08-06 14:54:46

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите за Обособена позиция 2.docx (175.7KB)

Номер на удостоверението за време: 592778851509690738

2018-08-06 14:54:46

Проект на договор

Проект на договор.doc (340.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6442761020808428476

2018-08-06 14:54:46

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - в електронен вариант.zip (75.7KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3667765670248351799

2018-08-06 14:54:46

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3576701675883542556

2018-08-20 16:35:43

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 7709773575189226583

2018-08-27 12:26:20

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 1103518219136274575

2018-08-31 15:11:13

Протокол

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, рег. № ДАЕУ-8129/21.09.2018 г..pdf (476.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6367902532202579544

2018-09-21 14:30:28

Протокол

Протокол рег. № ДАЕУ-9110/15.10.2018 г..pdf (166.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5022554512633746792

2018-10-15 13:49:36

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценови предложения рег. № ДАЕУ-12121/06.12.2018 г..pdf (54.7KB)

Номер на удостоверението за време: 296055280125001641

2018-12-06 14:02:14

Протокол 2

Протокол 2.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1107328027744589316

2018-12-27 17:10:55

Протокол 3

Протокол 3.pdf (692.5KB)

Номер на удостоверението за време: 109177917760728450

2018-12-27 17:10:55

Доклад

Доклад.pdf (3.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3599192238268007615

2018-12-27 17:10:55

Решение

Решение.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7054283432038182585

2018-12-27 17:10:56

Договор

Договор рег. № 27/28.02.2019 г. .pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 8530957082467651471

2019-03-27 11:42:13

Приложение

Приложение № 1 към договор рег. № 27/28.02.2019 г..pdf (5.8MB)

Номер на удостоверението за време: 6139828566426679864

2019-03-27 11:42:13

Приложение

Приложение № 2 към договор рег. № 27/28.02.2019 г. - част 1.pdf (7.0MB)

Номер на удостоверението за време: 691134244894956470

2019-03-27 11:42:14

Приложение

Приложение № 2 към договор рег. № 27/28.02.2019 г. - част 2.pdf (9.1MB)

Номер на удостоверението за време: 7897043199250786236

2019-03-27 11:42:14

Приложение

Приложение № 2 към договор рег. № 27/28.02.2019 г. - част 3.pdf (9.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7626201248919798188

2019-03-27 11:42:15

Приложение

Приложение № 2 към договор рег. № 27/28.02.2019 г. - част 4.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 5800031471492351155

2019-03-27 11:42:16

Приложение

Приложение № 3 и № 4 към договор рег. № 27/28.02.2019 г..pdf (260.3KB)

Номер на удостоверението за време: 899296331133448886

2019-03-27 11:42:16

Обявление за възложена поръчка.

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-3979/25.03.2019 г. .pdf (484.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6145616595573066268

2019-03-27 11:42:16

Договор

Договор рег. № 75/18.07.2019 г..pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 5626010858777864094

2019-08-15 11:02:14

Приложение към договор

Приложение № 1 към договор рег. № 75/18.07.2019 г..pdf (7.4MB)

Номер на удостоверението за време: 310679183840561540

2019-08-15 11:02:15

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 1.pdf (10.1MB)

Номер на удостоверението за време: 6967373482318094372

2019-08-15 11:02:15

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 2.pdf (7.7MB)

Номер на удостоверението за време: 8006752744245339663

2019-08-15 11:02:16

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 3.pdf (4.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7861381332056235292

2019-08-15 11:02:16

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 4.pdf (4.9MB)

Номер на удостоверението за време: 1654753281692188351

2019-08-15 11:02:16

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 5.pdf (4.9MB)

Номер на удостоверението за време: 181617211157063558

2019-08-15 11:02:17

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 6.pdf (6.4MB)

Номер на удостоверението за време: 8236506722883699044

2019-08-15 11:02:17

Приложение към договор

Приложение № 2 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. - част 7.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 321146279430027154

2019-08-15 11:02:17

Приложение към договор

Приложение № 3 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. .pdf (167.5KB)

Номер на удостоверението за време: 7492616465113126454

2019-08-15 11:02:17

Приложение към договор

Приложение № 4 към договор рег. № 75/18.07.2019 г. .pdf (258.8KB)

Номер на удостоверението за време: 1086566651013029165

2019-08-15 11:02:18

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-10889/12.08.2019 г..pdf (570.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4749408007795553989

2019-08-15 11:02:18

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 1/27.08.2019 г., към Договор № 27/28.02.2019 г..pdf (399.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4336392783160481668

2019-09-09 15:45:44

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (214.2KB)

Номер на удостоверението за време: 11460442052328270484

2020-05-11 12:44:23

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение.pdf (368.1KB)

Номер на удостоверението за време: 18309560681323760046

2020-05-11 12:44:24

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (258.0KB)

Номер на удостоверението за време: 16598823431014022488

2020-05-28 13:07:02

Допълнително споразумение №2

Допълнително споразумение №2.pdf (569.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1928570184553627478

2020-05-28 13:07:02

Обявление за приключване на договор № 27

Обявление за приключване на договор № 27.pdf (933.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4901241133338190578

2021-07-20 12:13:57

Обявление за приключване на договор 75/18.07.2019 г.

Обявление за приключване на договор 75/18.07.2019 г..pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 1068129089994106880084686420462446428022884868220

2023-09-08 13:39:17