gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 225

Дата на публикуване: 14.08.2018

Последна промяна: 01.07.2021

пряко договаряне номер в роп: 05397-2018-0015 статус: Затворена

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферти: 22.08.2018 13:00
Дата на отваряне на оферти: 22.08.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (310.6KB)

Номер на удостоверението за време: 348002003251179898

2018-08-14 16:42:44

Покана за участие

Покана за участие.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2320329743703429624

2018-08-14 16:42:45

Протокол

Протокол от работата на комисията рег. № ДАЕУ-6775/23.08.2018 г..doc (90.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3042357094275046138

2018-08-23 17:27:38

Съобщение

Съобщение рег. № ДАЕУ-7000/31.08.2018 г..pdf (39.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1529677615938887178

2018-08-31 13:35:48

Протокол от проведени преговори

Протокол от проведени преговори рег. № ДАЕУ-7791/13.09.2018 г..doc (81.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5123899315187571637

2018-09-18 17:20:52

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията рег. № ДАЕУ-7849/14.09.2018 г..doc (167.4KB)

Номер на удостоверението за време: 7316603102857936075

2018-09-18 17:20:52

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № ДАЕУ-8015/18.09.2018 г. .doc (69.6KB)

Номер на удостоверението за време: 5238246752335557529

2018-09-18 17:20:53

Договор

Договор № 88/02.11.2018 г..pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2926947570324925400

2018-11-27 15:59:44

Договор

Договор № 89/02.11.2018 г..pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7739528251132650615

2018-11-27 15:59:44

Обявление за приключване на договор рег. № ДАЕУ-10795/01.07.2021 г.

Обявление за приключване на договор рег. № ДАЕУ-10795/01.07.2021 г..pdf (936.1KB)

Номер на удостоверението за време: 16513787374906860888

2021-07-01 13:02:59

Обявление за приключване на договор рег. № ДАЕУ-10800/01.07.2021 г.

Обявление за приключване на договор рег. № ДАЕУ-10800/01.07.2021 г..pdf (784.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5157032818261635293

2021-07-01 13:04:15