gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 231

Дата на публикуване: 28.09.2018

Последна промяна: 02.05.2023

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0018 статус: Възложена

 

„Осъществяване на киберзащита – услуги, свързани с кибернетичната защита на мрежовите и информационните ресурси на ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 19.10.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 22.10.2018 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение

Решение.pdf (809.9KB)

Номер на удостоверението за време: 554993483549256078

2018-09-28 19:46:19

Обявление

Обявление.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 6728352473335122905

2018-09-28 19:46:19

Документация

Документация.doc (316.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1604506555951970057

2018-09-28 19:46:20

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (35.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4925720130273575782

2018-09-28 19:46:20

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите.docx (26.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5334474262300446187

2018-09-28 19:46:21

ЕЕДОП

ЕЕДОП.docx (40.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7184091369498464949

2018-09-28 19:46:21

Проект на договор

Проект на договор.doc (147.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5508618388527142767

2018-09-28 19:46:22

Протокол № ДАЕУ - 11459/28.11.2018 г.

Протокол № ДАЕУ - 11459/28.11.2018 г..pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 3403455831648420315

2018-12-04 12:39:11

Решение № ДАЕУ - 11801/04.12.2018

Решение № ДАЕУ - 11801/04.12.2018.pdf (502.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2786972455964596593

2018-12-04 14:58:09

Договор 6/18/01/2019

Договор 6/18/01/2019.pdf (4.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7141034646833899571

2019-02-04 17:53:33

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2551831719504802837

2019-02-04 17:53:34

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (351.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4018168082921311113

2019-02-04 17:53:34

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (462.5KB)

Номер на удостоверението за време: 1385625670767174959

2019-02-04 17:53:35

списък на персонал

списък на персонал.pdf (392.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1801430218803098354

2019-02-05 09:23:25

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (810.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1378238663892476260848482028826426604404282462064

2023-05-02 14:15:00