gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 17.01.2022

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2018-0026 статус: Възложена

"Доставка на природен газ за обект на Държавна агенция "Електронно управление", находящ се на територията на община Ботевград"

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 5627603692584034235

2019-01-21 10:33:59

Приложение 1 - Спецификация

Приложение 1 - Спецификация.pdf (231.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4386064854125208138

2019-01-21 10:33:59

Приложение 2 - Характеристика на монтираните агрегати и инсталации

Приложение 2 - Характеристика на монтираните агрегати и инсталации.pdf (266.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4762919789244547543

2019-01-21 10:34:00

Общи условия на договорите за продажба на природен газ за битови нужди от БАЛКАНГАЗ 2000 АД

Общи условия на договорите за продажба на природен газ за битови нужди от БАЛКАНГАЗ 2000 АД .pdf (806.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7331817807572337817

2019-01-21 10:34:00

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (823.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1375332593019063848642886680224800646624806804624

2022-01-17 14:34:05