gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 246

Дата на публикуване: 11.02.2019

Последна промяна: 20.07.2022

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0003 статус: Възложена

„Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалности“

Краен срок за подаване на оферти: 13.03.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 14.03.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (316.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3997128101122307576

2019-02-11 10:59:30

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (772.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2280606063422330936

2019-02-11 10:59:31

Документация за участие

Документация за участие.docx (278.2KB)

Номер на удостоверението за време: 6362910793095342073

2019-02-11 10:59:31

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4095436447347600233

2019-02-11 10:59:32

Методика за оценка

Методика за оценка.docx (39.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4733904482213553509

2019-02-11 10:59:32

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) - В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) - В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ .zip (90.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4312341834318948681

2019-02-11 13:36:59

Проект на договор

Проект на договор.doc (390.7KB)

Номер на удостоверението за време: 53569122699177035

2019-02-11 13:39:23

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (459.8KB)

Номер на удостоверението за време: 8971638196090562083

2019-04-01 15:21:58

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (74.0KB)

Номер на удостоверението за време: 1187667004451304869

2019-04-25 11:07:35

Протокол 2

Протокол 2.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4356890971894277264

2019-05-10 14:42:23

Протокол 3

Протокол 3.pdf (661.8KB)

Номер на удостоверението за време: 477762459934123085

2019-05-10 14:42:23

Доклад

Доклад.pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 7636842252424388255

2019-05-10 14:42:23

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (704.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7816454793472016513

2019-05-10 14:42:23

Договор

Договор.rar (13.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3573860677599986422

2019-06-17 10:24:47

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (615.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1561217917361001495

2019-06-17 10:24:48

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (227.2KB)

Номер на удостоверението за време: 16166696386599616002

2020-05-11 12:16:46

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1.pdf (372.8KB)

Номер на удостоверението за време: 13011908966430374408

2020-05-11 12:16:46

Допълнително споразумение № 2

Допълнително споразумение № 2.rar (326.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1176306714900046662208628062826040866860002264288

2022-07-20 12:15:02