gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 250

Дата на публикуване: 08.04.2019

Последна промяна: 15.09.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0007 статус: Възложена

„Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност“

Краен срок за подаване на оферти: 09.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (348.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3005157493032514007

2019-04-08 10:46:31

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (774.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2556665921446559037

2019-04-08 10:50:40

Документация

Документация.doc (702.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6367084058423106960

2019-04-08 10:50:41

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4344324513845999470

2019-04-08 10:50:41

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (89.9KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4061153583871255597

2019-04-08 10:50:41

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (85.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2931748688283305799

2019-05-30 15:23:59

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (361.0KB)

Номер на удостоверението за време: 7985670863382290589

2019-06-10 17:07:39

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (855.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8357857478355055834

2019-06-10 17:07:39

Доклад

Доклад.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6428369045678683944

2019-06-10 17:07:39

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (178.1KB)

Номер на удостоверението за време: 1368665953880358661

2019-06-10 17:07:40

Договор

Договор.rar (30.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4790643458706084519

2019-07-08 10:28:03

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (589.4KB)

Номер на удостоверението за време: 5795677962782689283

2019-07-08 10:28:03

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (235.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6846980759103164360

2020-05-18 08:53:30

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение.pdf (373.4KB)

Номер на удостоверението за време: 17579647918366960044

2020-05-18 08:53:30

Допълнително споразумение № 2 и Обявление за изменение

Допълнително споразумение № 2 и Обявление за изменение.rar (417.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1271935854054303684084866646602464222686226444402

2022-08-09 13:05:58

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 438641226332737846282260064262642046406666884668

2023-09-15 12:08:52