gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 252

Дата на публикуване: 15.04.2019

Последна промяна: 15.05.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0009 статус: Възложена

"Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДАЕУ присъединени на нива ниско и средно напрежение:
1. За обекти с почасово измерване;
2. За обекти със стандартизиран товаров профил (СТП)".

Краен срок за подаване на оферти: 16.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура ДАЕУ-5034/11.04.2019 г..pdf (319.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5393049083558213362

2019-04-15 16:54:17

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-5036/11.04.2019 г..pdf (618.9KB)

Номер на удостоверението за време: 844998211279229090

2019-04-15 16:54:17

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (78.6KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 3264216286546669141

2019-04-15 16:54:18

Документация за участие

Документация за участие.docx (130.5KB)

Номер на удостоверението за време: 8351525295057524897

2019-04-15 16:54:18

Проект на договор

Проект на договор - Приложение № 2.docx (51.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5520873164675704826

2019-04-15 16:54:19

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (47.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2639906772318696114

2019-04-15 17:18:06

Протокол

Протокол № 1.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1385095696089791899

2019-06-27 17:06:46

Протокол

Протокол № 2.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 6142927048424953112

2019-06-27 17:06:47

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-7687/20.06.2019 г..pdf (2.2MB)

Номер на удостоверението за време: 5392921115847709022

2019-06-27 17:06:47

Решение

Решение № ДАЕУ-7968/27.06.2019 г..pdf (626.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4225476967572583870

2019-06-27 17:06:47

Договор

Договор рег. № 85/13.08.2019 г..pdf (8.9MB)

Номер на удостоверението за време: 6424812826261068014

2019-08-23 10:27:44

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-11192/20.08.2019 г..pdf (472.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8233913206033468967

2019-08-23 10:27:44

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (182.8KB)

Номер на удостоверението за време: 730651705014586408068220824222662004884606866266

2023-05-15 13:13:10