gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 255

Дата на публикуване: 23.04.2019

Последна промяна: 07.08.2019

договаряне без предварително обявление номер в роп: 05397-2019-0011 статус: Възложена

„Доставка на дизелово гориво за извънпътна техника и трактори за нуждите на два от обектите на ГД СОСП“.

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура ДАЕУ-5420/23.04.2019 г..pdf (354.7KB)

Номер на удостоверението за време: 7754211682697298554

2019-04-23 16:10:19

Поръчка - спецификация

Поръчка - спецификация № 3 към Договор № 113/18.12.2018 г..pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7697702754716562417

2019-07-12 10:26:33

Борсов договор

Борсов договор № 489/11.06.2019 г..pdf (3.6MB)

Номер на удостоверението за време: 5537033877427476663

2019-07-12 10:26:33

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка рег. № ДАЕУ-8757/09.07.2019 г..pdf (439.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2368214731889599186

2019-07-12 10:26:34

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка рег. № ДАЕУ-10708/07.08.2019 г..pdf (634.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1416435374961297194

2019-08-07 13:57:06