gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 256

Дата на публикуване: 02.05.2019

Последна промяна: 31.08.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0012 статус: Затворена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ДАЕУ“.

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване

Решение за откриване ДАЕУ-5729/02.05.2019 г..pdf (339.4KB)

Номер на удостоверението за време: 6232948547178812829

2019-05-02 17:07:28

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка рег. № ДАЕУ-5732/02.05.2019 г..pdf (804.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3751179298997807897

2019-05-02 17:07:28

Документация

Документация.docx (139.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2891885752990746844

2019-05-02 17:07:29

ЕЕДОП

ЕЕДОП - Приложение № 1.zip (86.1KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 8099193606799100704

2019-05-02 17:07:29

Проект на договор

Проект на договор - Приложение № 2.docx (50.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1799364479678847804

2019-05-02 17:07:29

Протокол

Протокол.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4380756916783465518

2019-07-18 13:29:26

Доклад

Доклад.pdf (2.3MB)

Номер на удостоверението за време: 9090732314174132548

2019-07-18 13:29:27

Решение

Решение.pdf (867.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2177693507373612992

2019-07-18 13:29:27

Договор по обособена позиция 1

Договор по обособена позиция 1.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8399708479426908909

2019-08-08 17:07:20

Приложения към договор по обособена позиция 1

Приложения към договор по обособена позиция 1.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 3196704272547113558

2019-08-08 17:07:20

Договор_позиция 2

Договор_позиция 2.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4162825073725815296

2019-08-21 15:22:37

Приложения към договор_позиция 2

Приложения към договор_позиция 2.pdf (2.8MB)

Номер на удостоверението за време: 2218184460103541016

2019-08-21 15:22:37

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка .pdf (671.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1578158427170027702

2019-08-21 15:22:38

Обявление за приключване на договор № 82

Обявление за приключване на договор № 82.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8540284574610616635

2021-08-18 12:02:06

Обявление за прилючване на договор Пз 2

Обявление за прилючване на договор Пз 2.pdf (957.9KB)

Номер на удостоверението за време: 8262976192881648365

2021-08-31 13:51:46