gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 260

Дата на публикуване: 24.06.2019

Последна промяна: 10.12.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0016 статус: Затворена

Външна техническа консултация и помощ за техническа поддръжка на дейността на Националния център за реакция при инциденти в информационната сигурност (CERT България)

Краен срок за подаване на оферти: 22.07.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.07.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (887.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2028524568333018637

2019-06-24 16:34:01

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2199246607374648974

2019-06-24 16:34:02

Документация за участие

Документация за участие.docx (150.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4469825693854311618

2019-06-24 16:34:02

Проект на договор

Проект на договор.docx (53.1KB)

Номер на удостоверението за време: 8528349476664627476

2019-06-24 16:34:02

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (81.9KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5758109139602491922

2019-06-24 16:34:03

Методика за оценка

Методика за оценка.docx (31.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2356676584277456559

2019-06-24 16:44:40

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценово предложение рег. № ДАЕУ-11141/19.08.2019 г..pdf (249.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5525522934238025483

2019-08-19 16:04:10

Протокол

Протокол № 1.pdf (815.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3684168964986583071

2019-08-23 15:04:12

Протокол

Протокол № 2.pdf (213.0KB)

Номер на удостоверението за време: 2917390796991406116

2019-08-23 15:04:12

Протокол

Протокол № 3.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 2048889015162222880

2019-08-23 15:04:13

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-11284/22.08.2019 г..pdf (2.9MB)

Номер на удостоверението за време: 8336535984944514943

2019-08-23 15:04:13

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител № ДАЕУ-11335/23.08.2019 г..pdf (606.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5090582060641769661

2019-08-23 15:04:13

договор

договор за възлагане на обществена поръчка.pdf (9.6MB)

Номер на удостоверението за време: 1981692724751353751

2019-09-27 10:30:34

обявление за възложена поръчка

обявление за възложена поръчка.pdf (353.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7188501672101049681

2019-09-27 10:33:58

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (337.8KB)

Номер на удостоверението за време: 13456383959770164200

2020-09-28 07:45:45

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1.pdf (439.1KB)

Номер на удостоверението за време: 16492551273839020822

2020-09-28 07:45:45

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (220.0KB)

Номер на удостоверението за време: 591166770795048802686086648002884420264002008484

2021-12-10 14:38:37