gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 268

Дата на публикуване: 18.07.2019

Последна промяна: 08.09.2023

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0022 статус: Възложена

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.08.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf (950.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8246285048630717049

2019-07-18 17:41:12

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4450762313323150816

2019-07-18 17:41:12

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.docx (130.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1483339171712579221

2019-07-18 17:41:13

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx (49.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2142055996213820331

2019-07-18 17:41:13

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx (65.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8009780557520051950

2019-07-18 17:41:13

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (87.1KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 7470929081184745115

2019-07-18 17:41:13

Разяснение по постъпило запитване

Разяснение по постъпило запитване.pdf (426.1KB)

Номер на удостоверението за време: 422596172325036864

2019-08-01 15:25:45

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 778856009564980145

2019-09-05 13:39:26

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (782.8KB)

Номер на удостоверението за време: 262727148248158347

2019-09-05 13:39:26

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7557716468105105347

2020-03-10 16:41:25

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (561.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2914512793288973883

2020-03-10 16:41:26

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (939.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5837349805501610030

2020-03-10 16:41:26

Обявление за възложена поръчка

обявление за възложена поръчка.pdf (1.9MB)

Номер на удостоверението за време: 18025870386907936020

2020-08-25 12:01:11

Договор

Договор.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 8498568931338508408

2020-08-25 12:01:12

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (330.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2799256962649266448

2020-08-25 12:01:12

Техническо предложение

Техническо предложение.pdf (35.4MB)

Номер на удостоверението за време: 799055768919133658

2020-08-25 12:01:13

Ценово предложение

Ценово предложение.pdf (623.9KB)

Номер на удостоверението за време: 17605724728619002684

2020-08-25 12:01:14

Банкова гаранция

Банкова гаранция.pdf (303.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2542255972894281627

2020-08-25 12:01:14

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение .pdf (705.0KB)

Номер на удостоверението за време: 14315368308949256082

2020-08-26 13:20:42

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 5007766323910001281

2020-08-26 13:20:43

Обявление за изменение № 2

Обявление за изменение № 2.pdf (227.6KB)

Номер на удостоверението за време: 12832499385465028260

2021-02-12 15:32:39

Допълнително споразумение № 2

Допълнително споразумение № 2.pdf (812.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5228000986238203217

2021-02-12 15:32:40

Допълнително споразумение № 3/09.06.2022 г.

Допълнително споразумение № 3/09.06.2022 г.pdf (729.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1024086292413253288404260446466642020628604248642

2023-02-10 13:39:55

Обявление за изменение № МЕУ-2317/10.02.2023 г

Обявление за изменение № МЕУ-2317/10.02.2023 г.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 218926367540241162042264284022808604660820826860

2023-02-10 13:39:55

Допълнително споразумение № 4/14.02.2023 г.

Допълнително споразумение № 4/14.02.2023 г..pdf (830.4KB)

Номер на удостоверението за време: 441030621884783208242420680006062002624068264426

2023-02-20 15:00:49

Обявление за изменение МЕУ-2845/20.02.2023 г.

Обявление за изменение МЕУ-2845/20.02.2023 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 179704054908352800628860862040888084222886866600

2023-02-20 15:00:49

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 433274457127225442644426080242840080840840286286

2023-09-08 07:48:02