gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 284

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 16.02.2024

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0035 статус: Възложена

 „Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации“

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.11.2019 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1421513504912367445

2019-10-07 11:14:37

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (480.5KB)

Номер на удостоверението за време: 5132121284135141870

2019-10-07 11:14:37

Документация

Документация.docx (210.5KB)

Номер на удостоверението за време: 944037602064658980

2019-10-07 11:20:51

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (625.8KB)

Номер на удостоверението за време: 7676135798244373181

2019-10-07 11:20:51

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (76.8KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4038125585018938465

2019-10-07 11:20:52

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3652529025939829948

2019-10-18 16:20:04

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 7956728874751801194

2019-10-22 17:19:37

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания .pdf (758.6KB)

Номер на удостоверението за време: 2060184484481871681

2019-10-28 13:25:49

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания .pdf (649.4KB)

Номер на удостоверението за време: 2963541373074963397

2019-10-29 16:56:18

Разяснения по постъпили запитвания

Разяснения по постъпили запитвания .pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 7594103576072706643

2019-11-01 15:18:46

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1770014343755186606

2019-11-15 16:34:57

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (472.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3122995872868263079

2019-11-25 17:23:53

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (2.5MB)

Номер на удостоверението за време: 1899649507247750110

2019-12-04 15:59:41

Протокол № 3

Протокол № 3.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 5182322593419082724

2019-12-04 15:59:42

Доклад

Доклад.pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 2384191287837789468

2019-12-04 15:59:42

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 8228432257145969712

2019-12-04 15:59:42

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (342.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3471322316406199758

2020-01-09 10:27:01

Договор + приложения

Договор + приложения.rar (13.5MB)

Номер на удостоверението за време: 652895491247906131

2020-01-09 10:27:02

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (239.8KB)

Номер на удостоверението за време: 17299549587167252222

2020-05-11 12:29:49

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1.pdf (397.5KB)

Номер на удостоверението за време: 712787587001030081

2020-05-11 12:29:50

Допълнително споразумение № 2 от 16.01.2023 г. към Договор № 146/23.12.2019 г.

Допълнително споразумение № 2 от 16.01.2023 г. към Договор № 146/23.12.2019 г..pdf (902.4KB)

Номер на удостоверението за време: 1130621542525934406284262202644864006820204602628

2023-02-06 08:48:20

Обявление за изменение МЕУ-1800 от 01.02.2023 г.

Обявление за изменение МЕУ-1800 от 01.02.2023 г..pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 995386464332106666282840488666224844408262864848

2023-02-06 08:48:21

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 398086978553226166840026866866488446822228280448

2024-02-16 15:28:04