gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 294

Дата на публикуване: 09.12.2019

Последна промяна: 18.03.2024

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0044 статус: Възложена

,,Надграждане на Система за е-Връчване“

Краен срок за подаване на оферти: 10.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3910181002489759358

2019-12-09 11:16:28

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (512.1KB)

Номер на удостоверението за време: 2605752478323484085

2019-12-09 11:17:16

Документация

Документация.doc (697.9KB)

Номер на удостоверението за време: 6451140799225230986

2019-12-09 11:21:08

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (852.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4776776128715302387

2019-12-09 11:21:42

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (80.3KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 5781845864714879175

2019-12-09 11:22:14

Съобщение

Съобщение.pdf (270.3KB)

Номер на удостоверението за време: 2833260268984377577

2020-04-27 10:59:40

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 2046434561797083725

2020-05-19 13:27:44

Протокол № 2

Протокол № 2.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 9671748629338266600

2020-05-19 13:27:45

Протокол № 3

Протокол № 3.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 1489925446365313281

2020-05-19 13:27:45

Доклад

Доклад .pdf (6.6MB)

Номер на удостоверението за време: 6567169228121662886

2020-05-19 13:27:45

Решение за определяне на изпълнител

Решение за определяне на изпълнител.pdf (2.6MB)

Номер на удостоверението за време: 13075160024073600004

2020-05-19 16:27:46

Договор № 69/04.09.2020 година

Договор № 69/04.09.2020 година.rar (16.1MB)

Номер на удостоверението за време: 14537250788064112040

2020-09-28 07:35:05

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка .pdf (418.5KB)

Номер на удостоверението за време: 17257692694528884208

2020-09-28 07:35:06

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 1 .pdf (4.4MB)

Номер на удостоверението за време: 871258775214632644266606844046064026424824440046

2023-09-25 06:02:02

Обявление за изменение

Обявление за изменение .pdf (721.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1395475979150578246620024840006822664280204624824

2023-09-25 06:02:03

Допълнително споразумение № 2

Допълнително споразумение № 2.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 275607901179977568460404266824884082222686208202

2024-03-18 15:12:02

Обявление за изменение

Обявление за изменение .pdf (260.6KB)

Номер на удостоверението за време: 766251743023196800446802264046400866642206288464

2024-03-18 15:12:02