gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 298

Дата на публикуване: 27.12.2019

Последна промяна: 13.03.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0046 статус: Прекратена

„Надграждане на системата за автоматизирана инспекция и анализ на електронни документи (САИАЕД), обменяни в рамките на системите за електронен обмен на съобщения и за сигурно електронно връчване, доставка на софтуерни лицензи и техническа поддръжка“

Краен срок за подаване на оферти: 28.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 29.01.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1870005706940189376

2019-12-27 11:58:34

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка.pdf (491.3KB)

Номер на удостоверението за време: 1313872352673700611

2019-12-27 11:58:34

Документация

Документация.docx (154.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1818658005728086142

2019-12-27 11:58:34

ЕЕДОП

ЕЕДОП.zip (83.0KB)
  • espd-request.xml
  • espd-request.pdf
  • README.txt

Номер на удостоверението за време: 4214672579893988230

2019-12-27 11:58:35

Проект на договор

Проект на договор.docx (53.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8902641830961729280

2019-12-27 11:58:35

Методика за определяне на комплексна оценка

Методика за определяне на комплексна оценка.docx (33.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2172727707308688767

2019-12-27 11:58:36

Техническа спецификация (Техническо задание)

Техническа спецификация (Техническо задание).docx (123.9KB)

Номер на удостоверението за време: 9055099541712613899

2019-12-27 11:58:36

Протокол

Протокол № 1.pdf (334.2KB)

Номер на удостоверението за време: 552411426678269680

2020-02-26 11:07:23

Протокол

Протокол № 2.pdf (431.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8479592326559396842

2020-02-26 11:07:23

Доклад

Доклад рег. № ДАЕУ-2499/20.02.2020 г..pdf (860.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3306597700732496197

2020-02-26 11:07:23

Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата № ДАЕУ- 2788/26.02.2020 г..pdf (721.0KB)

Номер на удостоверението за време: 6869503401078471311

2020-02-26 11:07:24

Обявление за възложена поръчка - прекратена

Обявление за възложена поръчка - прекратена.pdf (323.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6207687119255155574

2020-03-13 10:55:14