gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 299

Дата на публикуване: 25.06.2020

Последна промяна: 09.10.2020

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Отворена

"Доставка на компютърни и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации", обособена позиция №2 "Доставка на преносими компютри"

Краен срок за подаване на оферти: 06.07.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 07.07.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (720.7KB)

Номер на удостоверението за време: 298143674008012958

2020-06-25 12:28:10

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (20.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3762437553396325112

2020-06-25 12:28:10

Техническо предложение

Техническо предложение.docx (21.9KB)

Номер на удостоверението за време: 38486783752402722

2020-06-25 12:28:11

Проект на договор

Проект на договор.docx (34.6KB)

Номер на удостоверението за време: 14318298971500412848

2020-06-25 12:28:11

Декларация по чл.42,ал.2,т от ЗМИП

Декларация по чл.42,ал.2,т от ЗМИП.docx (47.9KB)

Номер на удостоверението за време: 13442734430501820288

2020-06-25 12:28:11

Декларация по чл.54,ал.1,т.7 от ЗОП

Декларация по чл.54,ал.1,т.7 от ЗОП.docx (15.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4164238176686699080

2020-06-25 12:28:12

Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.docx (23.8KB)

Номер на удостоверението за време: 589028677973371289

2020-06-25 12:28:12

Съобщение за отваряне на цени

Съобщение за отваряне на цени.pdf (248.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3252364047991155682

2020-07-20 09:07:45

Протокол от раборара на комисията

Протокол от раборара на комисията.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3390520820136390987

2020-07-28 11:39:30

Доклад

Доклад.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1597222280078449211

2020-07-28 11:39:31

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (423.6KB)

Номер на удостоверението за време: 13118514507548616086

2020-07-28 11:39:31

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (397.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9554097792360544006

2020-09-28 08:11:43

Договор с приложения

Договор с приложения.pdf (5.0MB)

Номер на удостоверението за време: 117119182818922812

2020-09-28 08:11:44

Обявление за изменение

Обявление за изменение.pdf (302.2KB)

Номер на удостоверението за време: 17920057725525588220

2020-10-09 11:49:03

Допълнително споразумение

Допълнително споразумение.pdf (828.1KB)

Номер на удостоверението за време: 17007390051366278420

2020-10-09 11:49:04

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 6055975787321871308

2020-10-09 13:54:37