gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 300

Дата на публикуване: 26.08.2020

Последна промяна: 10.05.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2017-0013 статус: Възложена

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)“ 

Краен срок за подаване на оферти: 08.09.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 09.09.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор.pdf (651.7KB)

Номер на удостоверението за време: 10883077349529256086

2020-08-26 14:20:59

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 1 - Техническа спецификация.doc (51.7KB)

Номер на удостоверението за време: 8038835270870140016

2020-08-26 14:20:59

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (21.4KB)

Номер на удостоверението за време: 16452132586587440042

2020-08-26 14:21:00

Приложение 3 - Проект на договор

Приложение 3 - Проект на договор.docx (36.3KB)

Номер на удостоверението за време: 5895608103264166301

2020-08-26 14:21:00

Приложение 4 - Техническо предложение

Приложение 4 - Техническо предложение.docx (18.0KB)

Номер на удостоверението за време: 11352471822301952000

2020-08-26 14:21:00

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (513.6KB)

Номер на удостоверението за време: 9674891282633116846

2020-09-16 12:35:58

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 3780107665691837481

2020-10-13 12:55:55

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (893.8KB)

Номер на удостоверението за време: 2105160569548367092

2020-10-13 12:55:56

Решение за избор на изпълнител ДАЕУ-18742/13.10.2020 г

Решение за избор на изпълнител ДАЕУ-18742/13.10.2020 г.pdf (708.5KB)

Номер на удостоверението за време: 15081169976482892806

2020-10-13 12:55:56

Договор и приложенията към него

Договор 93/17.11.2020 г. и приложенията към него.pdf (4.5MB)

Номер на удостоверението за време: 5273188707795395867

2020-12-17 10:53:38

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (344.3KB)

Номер на удостоверението за време: 18101469011308524888

2020-12-17 10:53:38

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (861.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4574187234183061825

2021-05-10 13:02:24