gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 301

Дата на публикуване: 28.08.2020

Последна промяна: 15.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2017-0013 статус: Възложена

„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Помощен контактен център, ДАЕУ“

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана за подаване на оферта във вътрешен конкурентен избор

Покана за подаване на оферта във вътрешен конкурентен избор.pdf (601.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5394334394343961949

2020-08-28 09:07:45

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx (20.6KB)

Номер на удостоверението за време: 1107026594695966964

2020-08-28 09:07:46

Приложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Приложение 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.docx (21.3KB)

Номер на удостоверението за време: 3824498664953519531

2020-08-28 09:07:46

Приложение 3 - Проект на договор

Приложение 3 - Проект на договор.docx (36.3KB)

Номер на удостоверението за време: 9769458838000110488

2020-08-28 09:07:46

Приложение 4 - Техническо предложение

Приложение 4 - Техническо предложение.docx (17.4KB)

Номер на удостоверението за време: 12838818712960658628

2020-08-28 09:07:47

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (300.0KB)

Номер на удостоверението за време: 13058928707703040000

2020-09-16 12:37:32

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.8MB)

Номер на удостоверението за време: 7889468427385284994

2020-09-25 09:41:46

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (716.3KB)

Номер на удостоверението за време: 17136054920749462442

2020-09-25 09:41:47

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (339.5KB)

Номер на удостоверението за време: 11152497718326518460

2020-09-25 09:41:48

Договор № 83/28.10.2020 г.

Договор № 83/28.10.2020 г.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4378487703940904372

2020-11-06 10:23:04

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf (114.7KB)

Номер на удостоверението за време: 13087605951674620286

2020-11-06 10:23:05

Приложение № 2 - Техническо предложение

Приложение № 2 - Техническо предложение.pdf (77.0KB)

Номер на удостоверението за време: 8714569148007004392

2020-11-06 10:23:05

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 3 - Ценово предложение.pdf (34.1KB)

Номер на удостоверението за време: 11899053386934114684

2020-11-06 10:23:05

Приложение № 4 - СПОР-9/15.03.2018 г.

Приложение № 4 - СПОР-9/15.03.2018 г.pdf (342.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4910299595553028057

2020-11-06 10:23:06

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 6939662570185640809

2020-11-06 10:23:06

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор ДАЕУ-11862/14.07.2021 г.pdf (766.0KB)

Номер на удостоверението за време: 18399764742148696444

2021-07-15 08:21:09