gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 302

Дата на публикуване: 03.12.2020

Последна промяна: 19.04.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Възложена

„Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 14.12.2020 23:59
Дата на отваряне на оферти: 15.12.2020 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Покана

Покана.pdf (678.2KB)

Номер на удостоверението за време: 7052348952080622904

2020-12-03 13:01:05

Приложение № 1 - Декларация по чл. 54 от ЗОП

Приложение № 1 - Декларация по чл. 54 от ЗОП.docx (15.9KB)

Номер на удостоверението за време: 15150737899323764208

2020-12-03 13:01:05

Приложение № 2 - Техническа спецификация

Приложение № 2- Техническа спецификация.docx (20.2KB)

Номер на удостоверението за време: 8879037089465253756

2020-12-03 13:01:06

Приложение № 3 - Техническо предложение

Приложение № 3- Техническо предложение.docx (21.5KB)

Номер на удостоверението за време: 2908808293153713362

2020-12-03 13:01:06

Приложение № 4 - Проект на договор

Приложение № 4- Проект на договор.docx (35.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7256284679163018235

2020-12-03 13:01:07

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (236.5KB)

Номер на удостоверението за време: 14129674272053982422

2021-01-21 13:48:17

Протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4190001315829396026

2021-01-27 08:41:19

Доклад от работата на комисията

Доклад от работата на комисията.pdf (974.3KB)

Номер на удостоверението за време: 10839722669089316266

2021-01-27 08:41:19

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (453.8KB)

Номер на удостоверението за време: 5370510457830117833

2021-01-27 08:41:20

Договор

Договор № 16/02.03.2021 г.pdf (4.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1245911036816966898

2021-03-19 09:37:05

Допълнително споразумение към договор

Допълнително споразумение № 1 от 26.03.2021 г.pdf (852.4KB)

Номер на удостоверението за време: 17259655821690076864

2021-04-02 07:58:25

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор .pdf (907.0KB)

Номер на удостоверението за време: 14412004946941926404

2021-04-19 12:27:23