gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 284

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 16.02.2024

Номер в профила на купувача: 297

Дата на публикуване: 20.12.2019

Последна промяна: 29.12.2023

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2018-0005 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 294

Дата на публикуване: 09.12.2019

Последна промяна: 25.09.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0044 статус: Възложена

,,Надграждане на Система за е-Връчване“

Краен срок за подаване на оферти: 10.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.01.2020 14:00

Номер в профила на купувача: 268

Дата на публикуване: 18.07.2019

Последна промяна: 08.09.2023

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0022 статус: Възложена

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“

Краен срок за подаване на оферти: 08.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 09.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 291

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 31.08.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0040 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 248

Дата на публикуване: 22.02.2019

Последна промяна: 10.07.2023

Номер в профила на купувача: 295

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 15.05.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0045 статус: Възложена