gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 257

Дата на публикуване: 10.05.2019

Последна промяна: 30.09.2022

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0014 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 246

Дата на публикуване: 11.02.2019

Последна промяна: 20.07.2022

Номер в профила на купувача: 288

Дата на публикуване: 17.10.2019

Последна промяна: 08.02.2022

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0037 статус: Затворена

„Допълнително здравно осигуряване на служителите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.11.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 17.01.2022

Номер в профила на купувача: 260

Дата на публикуване: 24.06.2019

Последна промяна: 10.12.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0016 статус: Затворена

Номер в профила на купувача: 208

Дата на публикуване: 11.05.2018

Последна промяна: 08.12.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена

„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)”

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2018 23:59
Дата на отваряне на оферти: 28.05.2018 14:00

Номер в профила на купувача: 297

Дата на публикуване: 20.12.2019

Последна промяна: 06.12.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2018-0005 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 307

Дата на публикуване: 26.05.2021

Последна промяна: 04.10.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2019-0004 статус: Възложена

„Доставка на настолни компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2021 23:59
Дата на отваряне на оферти: 09.06.2021 14:00

Номер в профила на купувача: 256

Дата на публикуване: 02.05.2019

Последна промяна: 31.08.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0012 статус: Затворена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ДАЕУ“.

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2019 14:00