gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 249

Дата на публикуване: 22.03.2019

Последна промяна: 28.09.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0006 статус: Възложена

„Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

Краен срок за подаване на оферти: 23.04.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.04.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 172

Дата на публикуване: 28.07.2017

Последна промяна: 16.08.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9966750 статус: Прекратена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 10.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.08.2017 12:00

Номер в профила на купувача: 179

Дата на публикуване: 31.08.2017

Последна промяна: 07.11.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9067875 статус: Възложена

"Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. "

Краен срок за подаване на оферти: 11.09.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 12.09.2017 14:00

Номер в профила на купувача: 267

Дата на публикуване: 12.07.2019

Последна промяна: 14.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0021 статус: Отворена

"Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии"

Краен срок за подаване на оферти: 02.08.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.08.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 240

Дата на публикуване: 05.12.2018

Последна промяна: 17.01.2022

Номер в профила на купувача: 165

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 27.07.2021

пряко договаряне номер в роп: 05397-2017-0002 статус: Възложена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 22.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 23.05.2017 10:00

Номер в профила на купувача: 201

Дата на публикуване: 12.03.2018

Последна промяна: 08.05.2018

публично състезание номер в роп: 05397-2018-0004 статус: Прекратена

"Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 30.03.2018 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.04.2018 11:00

Номер в профила на купувача: 161

Дата на публикуване: 24.11.2016

Последна промяна: 20.12.2016

събиране на оферти с обява номер в роп: 9059030 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 252

Дата на публикуване: 15.04.2019

Последна промяна: 15.05.2023