gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 297

Дата на публикуване: 20.12.2019

Последна промяна: 29.12.2023

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 00210-2018-0005 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 296

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 05.07.2021

процедура по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП номер в роп: 0210-2019-0012 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 295

Дата на публикуване: 16.12.2019

Последна промяна: 15.05.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0045 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 294

Дата на публикуване: 09.12.2019

Последна промяна: 18.03.2024

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0044 статус: Възложена

,,Надграждане на Система за е-Връчване“

Краен срок за подаване на оферти: 10.01.2020 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.01.2020 14:00

Номер в профила на купувача: 293

Дата на публикуване: 04.11.2019

Последна промяна: 28.04.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0043 статус: Прекратена

Изпълнение на проект за изграждане на второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 06.12.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 292

Дата на публикуване: 31.10.2019

Последна промяна: 16.04.2020

Номер в профила на купувача: 291

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 31.08.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0040 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 290

Дата на публикуване: 25.10.2019

Последна промяна: 24.01.2023

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0039 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 289

Дата на публикуване: 18.10.2019

Последна промяна: 09.07.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0038 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 288

Дата на публикуване: 17.10.2019

Последна промяна: 08.02.2022

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0037 статус: Затворена

„Допълнително здравно осигуряване на служителите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)“

Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.11.2019 14:00