gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 285

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 09.01.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0033 статус: Отворена

Номер в профила на купувача: 284

Дата на публикуване: 07.10.2019

Последна промяна: 11.05.2020

Номер в профила на купувача: 283

Дата на публикуване: 03.10.2019

Последна промяна: 05.05.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0034 статус: Отворена

Проектиране и упражняване на авторски надзор за преустройство,ремонт и реконструкция на сграда на Дом 3, Квартал Бояна

Краен срок за подаване на оферти: 24.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.10.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 282

Дата на публикуване: 30.09.2019

Последна промяна: 08.10.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0032 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 281

Дата на публикуване: 26.09.2019

Последна промяна: 22.01.2020

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0031 статус: Възложена

„Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии“

Краен срок за подаване на оферти: 17.10.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.10.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 280

Дата на публикуване: 30.08.2019

Последна промяна: 24.01.2020

Номер в профила на купувача: 279

Дата на публикуване: 29.08.2019

Последна промяна: 08.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091973 статус: Прекратена

Доставка на резервни части за персонални компютри и сървъри

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 11.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 278

Дата на публикуване: 28.08.2019

Последна промяна: 22.10.2019

събиране на оферти с обява номер в роп: 9091933 статус: Отворена

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция "Електронно управление"

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 10.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 277

Дата на публикуване: 23.08.2019

Последна промяна: 14.11.2019

публично състезание номер в роп: 05397-2019-0029 статус: Затворена

„Доставка на уреди за поддръжка и измерване на трафични параметри на комуникационно оборудване“

Краен срок за подаване на оферти: 12.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.09.2019 14:00

Номер в профила на купувача: 276

Дата на публикуване: 22.08.2019

Последна промяна: 03.02.2020

открита процедура номер в роп: 05397-2019-0028 статус: Възложена

„Доставка и активация на лицензи за защитна стена Пало Алто“

Краен срок за подаване на оферти: 24.09.2019 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.09.2019 14:00