gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 148

Дата на публикуване: 29.06.2016

Последна промяна: 21.02.2017

открита процедура номер в роп: 738353 статус: Възложена

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС, обособена в следните позиции:

Обособена позиция № 1 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение;

Обособена позиция № 2 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 52 броя обекти на ниско напрежение“.

Краен срок за подаване на оферти: 04.08.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 05.08.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа оферта на изпълнителя (Обособена позиция № 2).pdf (847.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349555

2017-02-21 13:05:55

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа оферта на изпълнителя (Обособена позиция № 1).pdf (838.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349540

2017-02-21 13:05:35

договор

Договор за възлагане и изпълнение (обособена позиция № 1).pdf (506.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053879235

2016-10-05 14:06:39

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1-техническа спецификация на възложителя (за обособени позиции № 1 и2).pdf (303.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054146294

2016-10-06 12:38:33

друго

Гаранция за изпълнение (обособена позиция № 1).pdf (116.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053879214

2016-10-05 14:06:36

друго

Гаранция за изпълнение (обособена позиция № 2).pdf (113.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053879212

2016-10-05 14:06:36

договор

Договор за възлагане и изпълнение (обособена позиция № 2).pdf (500.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053879205

2016-10-05 14:06:35

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 2).pdf (64.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053879197

2016-10-05 14:06:31

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 1).pdf (66.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053879195

2016-10-05 14:06:31

решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № 0094 - 2019/14.09.2016 г..pdf (239.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000052021138

2016-09-14 12:26:44

протокол или доклад на комисия по процедура

Утвърден доклад от работа на комисия.pdf (446.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000052021136

2016-09-14 12:26:43

протокол от работата на комисията

Протокол № 3 / 07.09.2016 г..pdf (326.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000052021134

2016-09-14 12:26:43

протокол от работата на комисията

Протокол № 2 / 29.08.2016 г..pdf (336.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000052021133

2016-09-14 12:26:42

съобщение

Съобщиние за отваряне на ценови оферти.pdf (212.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050897640

2016-08-29 16:41:15

протокол от работата на комисията

Протокол № 1 / 17.08.2016 г..pdf (372.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050554118

2016-08-18 10:33:16

отговори на въпроси

До всички заинтересовани лица.pdf (107.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049444494

2016-07-12 13:47:26

документация за участие

Документация за участие.doc (604.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048975498

2016-06-29 15:52:39