gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 149

Дата на публикуване: 30.06.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9053994 статус: Възложена

Доставка и монтаж на климатични съоръжения за комуникационните помещения на възлите на Единната електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 07.07.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 08.07.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (5.9MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067351475

2017-02-21 13:52:27

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа спецификация на възложителя.pdf (247.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050816339

2016-08-26 14:20:35

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя.pdf (98.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050816338

2016-08-26 14:20:35

договор за възлагане и изпълнение

Договор за възлагане и изпълнение № 35/22.08.2016 г..pdf (582.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050816334

2016-08-26 14:20:34

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (240.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049880662

2016-07-26 16:45:40

приложения към документация за участие

Техническа спецификация.docx (42.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049042484

2016-06-30 16:05:47

приложения към документация за участие

Проект на договор.docx (41.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049042483

2016-06-30 16:05:46

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (184.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049042482

2016-06-30 16:05:46

обявление

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (140.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049042481

2016-06-30 16:05:45