gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 151

Дата на публикуване: 17.08.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9055471 статус: Възложена

„Доставка, инсталация и активация на лицензи за осигуряване на кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси за нуждите на ИА ЕСМИС“

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 25.08.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (412.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067351695

2017-02-21 13:57:26

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - ценова оферта на изпълнителя.pdf (104.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053831359

2016-10-05 09:45:48

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - техническа спецификация на възложителя.pdf (201.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053831357

2016-10-05 09:45:47

договор за възлагане и изпълнение

Договор за възлагане и изпълнение .pdf (403.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053831354

2016-10-05 09:45:47

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (215.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000051469778

2016-09-07 09:13:32

обявление

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (536.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050536288

2016-08-17 17:27:09

приложения към документация за участие

Проект на договор.docx (34.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050535664

2016-08-17 17:05:56

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (177.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050535663

2016-08-17 17:05:56

техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (40.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050535662

2016-08-17 17:05:55