gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 152

Дата на публикуване: 17.08.2016

Последна промяна: 14.10.2016

събиране на оферти с обява номер в роп: 9055470 статус: Прекратена

„Годишно техническо обслужване и презареждане на противопожарни уреди и въздушни дихателни апарати „САТУРН“, годишна проверка и изпитване на системите за вътрешно пожарогасене и закупуване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на ИА ЕСМИС“

Краен срок за подаване на оферти: 24.08.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 26.08.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

решение за прекратяване на процедура

Съобщение за прекратяване.pdf (379.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000052027455

2016-09-14 14:02:50

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (269.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000052027454

2016-09-14 14:02:49

обявление

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (630.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050536170

2016-08-17 17:23:18

приложения към документация за участие

Проект на договор.docx (40.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050535859

2016-08-17 17:12:46

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (197.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050535857

2016-08-17 17:12:46

техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (49.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050535855

2016-08-17 17:12:45