gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 153

Дата на публикуване: 25.08.2016

Последна промяна: 25.08.2016

договори на стойност по чл.20, ал. 4 от ЗОП номер в роп: статус: Възложена
Договор на стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: Подготовка на финансово-икономически анализ Разходи/Ползи по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, финансиран с договор BG161PO0001/2.2-01/2011/001 и подготовка на методика за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и експлоатация на обществената ИКТ инфраструктура на ИА ЕСМИС“.
Краен срок за подаване на оферти: 01.01.1970 02:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

сключен договор

Договор за възлагане и изпълнение № 36/23.08.2016 г..pdf (299.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050788255

2016-08-25 16:12:27