gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 155

Дата на публикуване: 14.10.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9057495 статус: Възложена

„Обслужване на противопожарни уреди, пожарни кранове,  въздушни дихателни апарати и доставка на противопожарни уреди за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособена в три позиции: Обособена позиция №1: „Годишно сервизно обслужване на противопожарни уреди и пожарни кранове“, Обособена позиция №2: „Годишно техническо обслужване на въздушни дихателни апарати „САТУРН“, Обособена позиция №3: „Доставка на противопожарни уреди“.

Краен срок за подаване на оферти: 21.10.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 24.10.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Техническо предложение - Обособена позиция № 3.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067351347

2017-02-21 13:49:39

договор и/или задължителните приложения към него

Техническо предложение - Обособена позиция № 2.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067351247

2017-02-21 13:47:25

договор и/или задължителните приложения към него

Техническо предложение - Обособена позиция № 1.pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067351101

2017-02-21 13:44:26

договор

Договор - Обособена позиция 1.pdf (533.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057560018

2016-11-23 16:05:59

договор и/или задължителните приложения към него

Ценово предложение - Обособена позиция 1.pdf (143.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057559954

2016-11-23 16:05:22

договор и/или задължителните приложения към него

Техническа спецификация - Обособена позиция 1, 2 и 3.pdf (365.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057559902

2016-11-23 16:04:51

договор

Договор - Обособена позиция 2.pdf (559.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057559674

2016-11-23 16:03:03

договор и/или задължителните приложения към него

Ценово предложение - Обособена позиция 2.pdf (174.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057559583

2016-11-23 16:02:15

договор

Договор - Обособена позиция 3.pdf (595.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057559365

2016-11-23 16:00:33

договор и/или задължителните приложения към него

Ценово предложение - Обособена позиция 3.pdf (110.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057559144

2016-11-23 15:58:51

протокол от работата на комисията

Протокол №1 от работата на комисията/ 01.11.2016г.pdf (375.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055438683

2016-11-01 15:30:53

приложения към документация за участие

Проект на договор /Обособена позиция № 1/.pdf (280.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054910432

2016-10-14 15:24:18

приложения към документация за участие

Проект на договор /Обособена позиция № 2/.pdf (281.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054910431

2016-10-14 15:24:18

приложения към документация за участие

Проект на договор /Обособена позиция № 3/.pdf (285.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054910430

2016-10-14 15:24:18

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (252.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054910402

2016-10-14 15:23:25

техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (323.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054910376

2016-10-14 15:22:39

обявление

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (438.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000054910330

2016-10-14 15:21:12