gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 156

Дата на публикуване: 28.10.2016

Последна промяна: 16.01.2017

открита процедура номер в роп: 755530 статус: Прекратена

„Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, ОБОСОБЕНА В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”  –  Северна България;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Поддръжка и експлоатация на изградената инфраструктура по проект: BG161РО001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” – Южна България.“

Краен срок за подаване на оферти: 12.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 13.12.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

решение за прекратяване на процедура

Решение за прекратяване № ДАЕУ-88/12.01.2017 г..pdf (157.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065003597

2017-01-12 11:06:45

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.pdf (402.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000058566623

2016-11-30 11:14:05

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.pdf (402.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000058306163

2016-11-28 17:22:25

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.pdf (423.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057273407

2016-11-21 15:41:11

приложения към документация за участие

Приложение № 3.3. - Таблица за оценка по показател Мониторинг на ЕСИ чрез система за отдалечен мониторинг.docx (13.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461475

2016-11-02 10:41:20

приложения към документация за участие

Приложение № 3.2. - Таблица за оценка по показател Маркетингов план – План-график на продажбите за Обособена позиция № 2.xls (99.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461473

2016-11-02 10:41:20

приложения към документация за участие

Приложение № 3.1. - Таблица за оценка по показател Маркетингов план – План-график на продажбите за Обособена позиция №1.xls (88.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461472

2016-11-02 10:41:19

приложения към документация за участие

Приложение № 3 - Методика за комплексна оценка на офертите.docx (45.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461471

2016-11-02 10:41:19

приложения към документация за участие

Приложение № 2.1. - Списък с обекти към Приложение № 2 .xlsx (36.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461411

2016-11-02 10:39:52

приложения към документация за участие

Приложение № 2- Техническа спецификация на възложителя (за обособена позиция № 2).docx (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461372

2016-11-02 10:38:46

приложения към документация за участие

Приложение № 1.1. - Списък с обекти към Приложение № 1 .xlsx (36.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461340

2016-11-02 10:37:41

приложения към документация за участие

Приложение № 1 - Техническа спецификация на възложителя (за обособена позиция № 1).docx (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461293

2016-11-02 10:36:18

документация за участие

Документация за участие.doc (908.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055461032

2016-11-02 10:30:17

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.pdf (386.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055440860

2016-11-01 16:23:26