gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 158

Дата на публикуване: 10.11.2016

Последна промяна: 10.05.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058445 статус: Прекратена

Доставка на софтуер за гласово оповестяване на служители, софтуер за балансиране на трафика, софтуер за сканиране на Web приложения, софтуер за управление на уязвимости, софтуер за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри, обособена в пет позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на софтуер за гласово оповестяване на служители; Обособена позиция 2 - Доставка на софтуер за балансиране на трафика (Load Balancer); Обособена позиция 3 - Доставка на софтуерен продукт за сканиране на Web приложения; Обособена позиция 4 - Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости; Обособена позиция 5 – Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри

Краен срок за подаване на оферти: 17.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.11.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ по чл.193 от Закона за обществените поръчки.pdf (461.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057712443

2016-11-24 16:55:30

Протокол от работата на комисията

ПРОТОКОЛ № 1 / 24.11.2016 г..pdf (347.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057712333

2016-11-24 16:54:21

Проект на договор

Проект на договор , приложим за всички обособени позиции.doc (79.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055877036

2016-11-10 16:40:46

Приложения

Приложения.doc (215.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055877169

2016-11-10 16:42:07

Техническа спецификация

Техническа спецификация.doc (96.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055877240

2016-11-10 16:42:48

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Обява.pdf (425.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055876581

2016-11-10 16:36:01