gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 159

Дата на публикуване: 14.11.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058567 статус: Възложена

„Ремонт на работни помещения в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.11.2016 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - Техническа оферта на изпълнителя.pdf (16.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067350136

2017-02-21 13:20:45

договор

Договор.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000061724506

2016-12-20 17:03:56

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение 1 - Техническа спецификация.pdf (844.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061724440

2016-12-20 17:03:15

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение 3 - Ценово предложение.pdf (464.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061724142

2016-12-20 17:00:23

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение 4 - Застраховка Професионална отговорност.pdf (148.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061724078

2016-12-20 16:59:36

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (349.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000059974971

2016-12-09 14:22:26

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 189 от ЗОП.pdf (384.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057566980

2016-11-23 17:07:17

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 189 от ЗОП.pdf (370.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057411483

2016-11-22 15:42:52

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 189 от ЗОП.pdf (436.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056754606

2016-11-17 17:09:24

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 189 от ЗОП.pdf (517.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056610889

2016-11-16 15:37:26

разяснения по документацията за участие

Схеми на разпределителните табла.pdf (257.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056610887

2016-11-16 15:37:25

решение за откриване

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (613.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056358899

2016-11-14 17:56:00

приложения към документация за участие

Проект на договор.docx (50.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056358391

2016-11-14 17:50:17

приложения към документация за участие

Методика за комплексна оценка.doc (35.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056358368

2016-11-14 17:50:05

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (419.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056358338

2016-11-14 17:49:49

техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (43.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000056358326

2016-11-14 17:49:35