gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 160

Дата на публикуване: 22.11.2016

Последна промяна: 21.02.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9058891 статус: Възложена

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежата nx64, обезпечаващи нормалната работа на ИА ЕСМИС, със следните обособени позиции“ :

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: ECO 001.173.00S, ECO102.028.000, ECO102.028.8CC, ECO 003.112.000, ECO 004.109.000, ЕСО 011.052.3-C, ECO 103.032.002, ECO 103.032.MUX,  ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.166.000, ECO103.030.001, ECO103.030.MUX, ЕСО 011.052.3.00M, ECO 002.003.000, ECO 002.003.001, ЕСО 004.013.000, ЕСО 006.012.000, ЕСО 005.011.000, ECO 006.100.00L, ECO 005.101.000, ECO 001.171.6RS.L, ECO 001.171.6RS.LT, ECO 004.141.0E1.4, ECO 004.141.0E1.L, ECO 003.132.001, ECO 003.132.034, ECO 002.110.034.S, ECO 002.110.034.C, ЕСО 011.052.3.00O, ECO103.027.OPT, ECO 002.003.PABH CH30, ECO 004.100.03U 3U Interfaces“.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на елементи от мрежа nx64 със следните продуктови номера: MX-VI-2100B, MX-VI-2100, MX-MVC-040AD, MX-MVC-610AF, MX-MVC-510AF, MX-MVC-221BL, MX-MVC-254BV, MX-NGN-PBX, MX-MVC-112BF, MX-MVC-224BL, MX-MVC-914NB, SZ.376.M811M, MX.WLSB-3UL2, MX.RHVI-175A, MX.CONT-WL, MX RPSU-230R, MХ.LHVI-175A, MX MSCU-830W, PM 2 E 1 120 ohm, SZ 866.V654, SZ 876.V100, SZ 847.V430, SZ 856.V310, SZ 847.V450, SZ 866 V238, SZ 866 V682, SZ 866 V218, SZ 866.V654, SZ 866.V654,  SZ 866 V218, SZ 866 V218, SZ 866 V238, SZ 866.V654.

Краен срок за подаване на оферти: 29.11.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 30.11.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - техническа оферта на изпълнителя (обособена позиция № 2).pdf (954.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349978

2017-02-21 13:16:50

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - техническа оферта на изпълнителя (обособена позиция № 1).pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349969

2017-02-21 13:16:37

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 2).pdf (141.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349913

2017-02-21 13:15:03

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - ценова оферта на изпълнителя (обособена позиция № 1).pdf (63.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349733

2017-02-21 13:10:33

договор за възлагане и изпълнение

Договор за възлагане и изпълнение (обособена позиция № 1).pdf (551.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000063134099

2016-12-29 11:16:17

договор за възлагане и изпълнение

Договор за възлагане и изпълнение (обособена позиция № 2).pdf (553.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000063130740

2016-12-29 10:48:08

протокол от работата на комисията

Протокол № 2/12.12.2016 г. от работата на комисията.pdf (312.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000060725405

2016-12-14 12:30:48

протокол от работата на комисията

Протокол № 1/09.12.2016 г. от работата на комисията.pdf (248.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000059978005

2016-12-09 14:48:06

приложения към документация за участие

Проект на договор.pdf (236.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057390547

2016-11-22 12:32:10

приложения към документация за участие

Приложения към обява.doc (178.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057390525

2016-11-22 12:31:50

техническа спецификация

Приложения № 1 и 2 към техническата спецификация.xls (55.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057390486

2016-11-22 12:31:32

техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf (314.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057390450

2016-11-22 12:31:13

решение за откриване

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf (429.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057390448

2016-11-22 12:31:12