gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 161

Дата на публикуване: 24.11.2016

Последна промяна: 20.12.2016

събиране на оферти с обява номер в роп: 9059030 статус: Прекратена

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутатори за единната централизирана система за отдалечено управление и наблюдение на ЕЕСМ и надграждане на пилотната инфраструктура за прилагане на облачните технологии за нуждите на националната сигурност“, обособена в две позиции:

1. Обособена позиция 1 - Доставка на сървър за вграждане в шаси BladeCenter H 88524XG, за надграждане на пилотната инфраструктура, изградена за прилагане на „облачните технологии“ за нуждите на националната сигурност;

2. Обособена позиция 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутатори за единната централизирана система за отдалечено управление и наблюдение на Единната електронна съобщителна мрежа.

Краен срок за подаване на оферти: 01.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 02.12.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

решение за прекратяване на процедура

Съобщение за прекратяване.pdf (423.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000061722069

2016-12-20 16:39:01

обявление

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.doc (175.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057691139

2016-11-24 13:42:48

техническа спецификация

Техническа спецификация .doc (149.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057691057

2016-11-24 13:42:07

приложение

Приложения.doc (202.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057691007

2016-11-24 13:41:40

договор

Проект - Договор - Обособена позиция 1.docx (33.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057690936

2016-11-24 13:40:56

договор

Проект - Договор - Обособена позиция 2.docx (30.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000057690879

2016-11-24 13:40:27