gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 162

Дата на публикуване: 28.11.2016

Последна промяна: 20.04.2017

публично състезание номер в роп: 01118-2016-0007 статус: Възложена

Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 19.12.2016 17:30
Дата на отваряне на оферти: 20.12.2016 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 4 - Списък на търговските обекти (бензиностанциите) на изпълнителя.pdf (3.9MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349259

2017-02-21 12:58:31

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - Техническа оферта на изпълнителя.pdf (867.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000067349142

2017-02-21 12:55:21

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - ценова оферта на изпълнителя.pdf (78.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065824267

2017-02-02 10:22:16

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 1 - техническа спецификация на възложителя.pdf (130.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065824265

2017-02-02 10:22:15

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 5 - Списък на автомобилите на възложителя.pdf (138.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065824262

2017-02-02 10:22:14

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 7 - Банкова гаранция за изпълнение на договора.pdf (122.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065824259

2017-02-02 10:22:13

договор за възлагане и изпълнение

Договор за възлагане и изпълнение.pdf (617.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065823936

2017-02-02 10:18:10

решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № ДАЕУ-15/04.01.2017г..pdf (216.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000064127712

2017-01-04 16:31:59

протокол или доклад на комисия по процедура

Утвърден доклад от работа на комисия.pdf (332.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000064127066

2017-01-04 16:26:52

протокол от работата на комисията

Протокол № 3 / 03.01.2017 г..pdf (373.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000064127021

2017-01-04 16:26:31

протокол от работата на комисията

Протокол № 2 / 27.12.2016 г..pdf (371.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000064127018

2017-01-04 16:26:31

протокол от работата на комисията

Протокол № 1 / 20.12.2016 г..pdf (398.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000064127016

2017-01-04 16:26:30

съобщение

Съобщиние за отваряне на ценови оферти.pdf (242.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000062857401

2016-12-27 17:26:40

документация за участие

Документация за участие.doc (528.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000058408837

2016-11-29 10:08:40