gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 164

Дата на публикуване: 19.01.2017

Последна промяна: 26.03.2018

покана до определени лица номер в роп: статус: Възложена

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА ЕУ/.

Краен срок за подаване на оферти: 30.01.2017 23:59
Дата на отваряне на оферти: 31.01.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител № ДАЕУ-921 от 02.03.2017.pdf (216.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3348571451427595603

2017-03-02 11:44:09

Утвърден доклад от работа на комисията

Утвърден доклад от работа на комисията.pdf (253.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6152498481999524592

2017-03-02 11:44:09

Протокол от работа на комисията

Протокол № 2 от 14.02.2017 г..pdf (350.9KB)

Номер на удостоверението за време: 2974975926641643757

2017-03-02 11:44:08

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf (244.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3408844874302369590

2017-03-02 11:21:31

протокол от работата на комисията

Протокол № 1 / 01.02.2017 г..pdf (344.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065757003

2017-02-01 13:29:00

приложение

Приложение № 3 към поканата.pdf (267.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065269246

2017-01-19 12:43:57

приложение

Приложение № 2 към поканата.pdf (202.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065269212

2017-01-19 12:43:20

приложение

Приложение № 1 към поканата.doc (36.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000065269185

2017-01-19 12:42:22

Договор за възлагане и изпълнение.pdf (601.2KB)

Номер на удостоверението за време: 719862711749598386

2017-04-10 10:35:27

Списък с автомобилите собственост на възложителя - Приложение № 4 към договора.pdf (140.1KB)

Номер на удостоверението за време: 5049148401479833284

2017-04-10 10:35:28

Техническа спецификация - Приложение № 1 към договора.pdf (154.3KB)

Номер на удостоверението за време: 6520103340307392705

2017-04-10 10:35:28

Техническо предложение - Приложение № 3 към договора.pdf (111.9KB)

Номер на удостоверението за време: 5773612806443263941

2017-04-10 10:35:29

Ценово предложение - Приложение № 2 към договора.pdf (49.7KB)

Номер на удостоверението за време: 2293308183266379794

2017-04-10 10:35:29

Обявление за изпълнен договор

Обявление за изпълнен договор.pdf (258.7KB)

Номер на удостоверението за време: 3577294777825550563

2018-03-26 16:37:49