gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 166

Дата на публикуване: 10.05.2017

Последна промяна: 19.06.2017

събиране на оферти с обява номер в роп: 9064139 статус: Възложена

"Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ"

Краен срок за подаване на оферти: 17.05.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 18.05.2017 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

Обява

Обява.doc (142.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4995865951497496129

2017-05-10 16:00:07

Приложения към обява

Приложения към обява.doc (193.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4027098152798329581

2017-05-10 16:00:07

Методика

Методика.docx (35.5KB)

Номер на удостоверението за време: 383545903179102414

2017-05-10 16:00:08

Техническа спецификация

Техническа спецификация.docx (36.8KB)

Номер на удостоверението за време: 9189703792668372917

2017-05-10 16:00:08

Приложение № 1 към Ценовото предложение

Приложение № 1 към Ценовото предложение.xlsx (16.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3325597770463243372

2017-05-10 16:00:08

Приложение № 1 към Техническото предложение

Приложение № 1 към Техническото предложение.xlsx (16.1KB)

Номер на удостоверението за време: 3083454544628687880

2017-05-10 16:00:09

Проект на договор

Проект на договор.doc (145.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4514600958435808143

2017-05-10 16:00:09

Протокол № 1

Протокол № 1.pdf (298.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1932335281727883987

2017-05-31 15:28:12

Договор

Договор.pdf (4.8MB)

Номер на удостоверението за време: 4915333988066768464

2017-06-19 17:00:53

Приложение № 1 към договор

Приложение № 1 към договор.pdf (161.7KB)

Номер на удостоверението за време: 1008634231255476893

2017-06-19 17:00:54

Приложение № 2 към договор

Приложение № 2 към договор.pdf (7.0MB)

Номер на удостоверението за време: 1492593176178575571

2017-06-19 17:00:54

Приложение № 3 към договор

Приложение № 3 към договор.pdf (4.6MB)

Номер на удостоверението за време: 7635132832172794286

2017-06-19 17:00:55

Уведомително писмо от Еспас Ауто ООД

Уведомително писмо от Еспас Ауто ООД.pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 7562483188766639370

2017-06-19 17:00:55