gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 170

Дата на публикуване: 05.07.2017

Последна промяна: 04.08.2021

публично състезание номер в роп: 05397-2017-0005 статус: Частично възложена

„Доставка на софтуер за защита за нуждите на ДАЕУ, обособена в четири позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости“;

Обособена позиция 2: „Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или неработещи компютри“;

Обособена позиция 3: „Доставка и активация на лицензи за кибернетична защита на мрежовите и информационните ресурси“;

Обособена позиция 4 - „Доставка на софтуер за специализирано виртуално устройство за защита на имейл-трафика и филтриране на съдържанието на електронната поща“

Краен срок за подаване на оферти: 04.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 07.08.2017 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация за участие

Документация за участие.doc (637.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8995250169632276123

2017-07-05 17:04:37

Протокол

Протокол 1 от работата на комисията.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4872466463341239531

2017-07-31 17:13:10

Протокол

Протокол 2 от работата на комисията.pdf (2.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8630704010812134476

2017-08-08 13:49:12

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (725.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5853789973489428111

2017-08-08 13:52:23

Протокол

Протокол 3 от работата на комисията.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 610394362197278230

2017-08-10 17:40:21

Доклад

Утвърден доклад от работата на комисията.pdf (539.1KB)

Номер на удостоверението за време: 7468674447335205507

2017-08-14 11:05:50

Решение за избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител.pdf (1.6MB)

Номер на удостоверението за време: 6850096593781573402

2017-08-16 13:38:44

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 53 от 08.09.2017 г. за Обособена позиция 1.pdf (2.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4946188570106471067

2017-09-26 12:44:55

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 53 - Техническо предложение /за обособена позиция 1/.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 5153729579605446530

2017-09-26 12:44:55

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 53 - Ценово предложение /за обособена позиция 1/.pdf (820.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4176213562928197180

2017-09-26 12:44:56

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 53 - Техническа спецификация за Обособена позиция 1.pdf (129.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1791957038211744871

2017-09-26 12:44:56

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 56 от 25.09.2017 г. за Обособна позиция 3.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 6124987212875497263

2017-09-26 12:30:26

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 56 - Техническо предложение /за обособена позиция 3/.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 8002336671877754737

2017-09-26 12:35:42

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 56 - Ценово предложение /за обособена позиция 3/.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2841859368150886559

2017-09-26 12:35:42

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 56 - Техническа спецификация за Обособена позиция 3.pdf (47.8KB)

Номер на удостоверението за време: 6788005658031503814

2017-09-26 12:35:42

Договор за възлагане и изпълнение на обществена поръчка

Договор 57 от 25.09.2017 г. за Обособена позиция 4.pdf (2.7MB)

Номер на удостоверението за време: 5139212513844822064

2017-09-26 12:35:43

Приложение към договор

Приложение 1 към Договор 57 - Техническо предложение /за обособена позиция 4/.pdf (1.7MB)

Номер на удостоверението за време: 3222462998531980147

2017-09-26 12:35:43

Приложение към договор

Приложение 2 към Договор 57 - Ценово предложение /за обособена позиция 4/.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 5635068953641114897

2017-09-26 12:35:43

Приложение към договор

Приложение 3 към Договор 57 - Техническа спецификация за Обособена позиция 4.pdf (223.4KB)

Номер на удостоверението за време: 8899256303775473173

2017-09-26 12:35:44

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор 57/25.09.2017 г.pdf (800.6KB)

Номер на удостоверението за време: 7301996515786758066

2021-07-15 10:09:55

Обявление за приключване на договор № 56

Обявление за приключване на договор № 56.pdf (156.9KB)

Номер на удостоверението за време: 3973305451593841710

2021-07-20 08:06:00

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 3053371303087731158

2021-08-04 12:10:21