gerb

Република България

Държавна агенция „Електронно управление”

Това е архив на сайта на ДАЕУ. За да видите актуалния сайт на агенцията, посетете https://e-gov.bg

Профил на купувача от 16.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 171

Дата на публикуване: 11.07.2017

Последна промяна: 04.08.2021

открита процедура номер в роп: 05397-2017-0006 статус: Възложена

 

 ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ДАЕУ

       ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ПРОЦЕДУРАТА:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Доставка на микрокомпютърна и периферна техника;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка на лазерни комбинирани офис устройства (принтер, скенер, копирна машина);

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Доставка на сървъри, устройства за съхранение на данни и модули за модернизация и надстройване на съществуващи сървъри въведени в експлоатация;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Доставка на принтер и USB адаптер;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Доставка на резервни части за персонални компютри, сървъри и аксесоари.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - доставка на мобилни компютри 2 в 1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – доставка на 8/осем/ сървъра

 

Краен срок за подаване на оферти: 16.08.2017 17:30
Дата на отваряне на оферти: 17.08.2017 10:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

Документация

Документация.docx (147.5KB)

Номер на удостоверението за време: 3397247081882204299

2017-07-11 14:59:27

Приложение 1

Приложение 1.doc (52.2KB)

Номер на удостоверението за време: 5119512547670086627

2017-07-11 14:59:28

Приложение 2

Приложение 2.doc (47.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4970212922569921916

2017-07-11 14:59:29

Приложение 3

Приложение 3.doc (113.2KB)

Номер на удостоверението за време: 3076695997882006427

2017-07-11 14:59:29

Приложение 4

Приложение 4.doc (70.1KB)

Номер на удостоверението за време: 11739989416913786

2017-07-11 14:59:30

Приложение 5

Приложение 5.doc (109.6KB)

Номер на удостоверението за време: 3936683581582005098

2017-07-11 14:59:31

Приложение 6

Приложение 6.doc (179.2KB)

Номер на удостоверението за време: 2679242579373229203

2017-07-11 14:59:31

Приложение 7

Приложение 7.docx (34.2KB)

Номер на удостоверението за време: 1454543209036502402

2017-07-11 14:59:32

Документация за обособена позиция 6

Документация за обособена позиция 6.docx (199.6KB)

Номер на удостоверението за време: 6540964477481292804

2017-07-11 14:59:33

Разяснение по чл.180, ал. 2

Разяснение по чл.180, ал. 2.doc (45.1KB)

Номер на удостоверението за време: 721402726559566671

2017-08-04 11:35:35

Протокол № 1

Протокол № 1 от работата на комисията.pdf (4.7MB)

Номер на удостоверението за време: 1685354307148846051

2017-09-12 11:06:47

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf (452.3KB)

Номер на удостоверението за време: 8818936328917048575

2017-10-03 15:13:02

Протокол №2

Протокол №2.pdf (2.0MB)

Номер на удостоверението за време: 3120547558079398716

2017-10-03 15:30:20

Протокол 3

Протокол 3.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 1503216362823940107

2017-10-16 10:51:58

Доклад

Доклад.pdf (3.9MB)

Номер на удостоверението за време: 3714838515003168215

2017-10-16 10:51:59

Решение

Решение.pdf (885.9KB)

Номер на удостоверението за време: 1305405390969188356

2017-10-16 10:51:59

Договор за об. позиция № 1

Договор за об. позиция № 1.pdf (4.1MB)

Номер на удостоверението за време: 2489745978547644229

2017-11-24 14:32:11

Договор за об. позиция № 2

Договор за об. позиция № 2.pdf (3.5MB)

Номер на удостоверението за време: 2433828354601260445

2017-11-24 14:32:11

Договор за об. позиция № 3

Договор за об. позиция № 3.pdf (7.7MB)

Номер на удостоверението за време: 20834236227724365

2017-11-24 14:32:12

Договор за об. позиция № 4

Договор за об. позиция № 4.pdf (4.4MB)

Номер на удостоверението за време: 2933218868609791259

2017-11-24 14:32:13

Договор за об. позиция № 5

Договор за об. позиция № 5.pdf (8.0MB)

Номер на удостоверението за време: 976908400502214830

2017-11-24 14:32:13

Договор за об. позиция № 7

Договор за об. позиция № 7.pdf (4.5MB)

Номер на удостоверението за време: 2758974393742645977

2017-11-24 14:32:14

Допълнително споразумение към договор № 81

Допълнително споразумение към договор № 81.pdf (5.0MB)

Номер на удостоверението за време: 2621055274164807595

2017-12-13 10:58:35

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор 78/16.11.2017 г.pdf (858.8KB)

Номер на удостоверението за време: 17550668022999690644

2021-07-14 13:13:57

Обявление за приключен договор

Обявление за приключен договор 79/16.11.2017 г.pdf (765.2KB)

Номер на удостоверението за време: 11233125427339892886

2021-07-14 13:30:39

Обявление за приключване на договор № 77

Обявление за приключване на договор № 77.pdf (912.0KB)

Номер на удостоверението за време: 11372537477240906648

2021-07-15 14:01:56

Обявление за приключване на договор 81

Обявление за приключване на договор 81.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 10290289529485742480

2021-07-16 12:45:58

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (901.0KB)

Номер на удостоверението за време: 5657899620899042436

2021-07-28 11:32:47

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор 74/14.11.2017 г.pdf (912.8KB)

Номер на удостоверението за време: 13593781119795768026

2021-08-04 13:24:05